Regulamin


Rechte

Regulamin usług świadczonych przez firmę M-ART S.C.

 

§ 1 Składanie zamówienia

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną, w tym celu mogą Państwo skorzystać z formularza lub po prostu wysłać do nas maila.

Wszystkie zmiany zamówienia powinny mieć formę pisemną i być potwierdzone przez  osobę obsługującą zlecenie. Brak zwrotnego potwierdzenia przez nas tych zmian droga mailową oznacza, że zmiany nie zostały wprowadzone.

Wszystkie elementy zlecenia powinny być ustalone przed przekazaniem zamówienia do realizacji czyli akceptacja zlecenia, każda kolejna zamiana wyklucza możliwość reklamacji.

Mastery przyjmujemy w postaci obrazu płyty iso lub nrg. lub w skali 1:1 na płycie CD/DVD. Inne formy dostarczenia materiału do nagrania wykluczają możliwość reklamacji.

Jeżeli zdecydują się Państwo na dostarczenie obrazu płyty powinien on zostać spakowany i wrzucony na nasz lub Państwa serwer ftp. Dodatkowo mailem powinni Państwo wysłać sumę kontrolną oraz informację o zamieszczeniu obrazu płyty wraz z ewentualnymi danymi dostępowymi.

Natomiast, jeżeli zdecydują się Państwo na dostarczenie do naszej siedziby fizycznej płyty matki, prosimy dostarczyć ją w takiej postaci w jakiej ma być ona skopiowana na pozostałe płyty. Wykonujemy wierne kopie 1:1. Prosimy nie nagrywać obrazu płyty na płytę.

§ 2 Koszty i terminy realizacji

Ceny ustalane są indywidualnie. Nasze wyceny to orientacyjne koszty Państwa zamówienia.   Potwierdzenie ceny następuje w chwili przekazania zlecenia do realizacji.

Każda wycena jest ważna 5 dni roboczych, po tym terminie ceny mogą ulec zmianie, bez podawania przyczyny. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzenia zmian cen, które są spowodowane przez wzrost cen u dostawców, bez względu na wcześniejszą wycenę.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności finansowej za błędy w ofercie.

Nie jesteśmy wstanie zagwarantować terminów realizacji. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej za możliwe powstałe opóźnienia w realizacji zamówień. Podawane przez nas terminy realizacji są terminami orientacyjnymi.

§ 3 Płatności i dostawa towaru

Zlecenia zaczynamy realizować dopiero po jego akceptacji i uiszczeniu płatności przez zamawiającego na wskazane w fakturze konto bankowe i przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu do osoby odpowiedzialnej za obsługę zlecenia. Chyba, że została ustalona inna forma płatności.

Gotowy towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki wynikające z winy przewoźnika. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody w obecności kuriera i poinformować o tym fakcie osobę obsługującą zlecenie w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w firmie kurierskiej. Reklamacja ta rozpatrywana będzie na podstawie regulaminu firmy dostarczającej towar.

§ 4 Możliwe braki w zamówieniu:

 Z uwagi na wieloetapowy proces produkcji zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia braków ilościowych:

W przypadku braku możliwości dorobienia brakującego nakładu, zostanie wystawiona faktura korygująca.

§ 5 Reklamacje:

Reklamacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej. W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać drogą elektroniczną zgłoszenie, zawierające:

o    numer zlecenia którego dotyczy reklamacja

o    rodzaj reklamowanego produktu/usługi

o    powód reklamacji

o    informację o preferowanym rozwiązaniu reklamacji

Reklamowany towar należy odesłać na koszt zamawiającego. Bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru przed zniszczeniem podczas transportu.

Wadliwy towar powinien zostać odesłany w takiej postaci w jakiej został wysłany do Państwa. Za każde niestandardowe przekazanie materiału pobieramy dodatkową opłatę, np. za wypakowanie z Państwa opakowań.

Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru.

Maksymalną odpowiedzialność finansową ponosimy jedynie do oferowanych kosztów zamówienia.

REKLAMACJA KOLORYSTYKI

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kolorystycznej jest dostarczenie, przed rozpoczęciem produkcji, profesjonalnie wykonanego Cromalinu z pliku, który został przesłany do realizacji.
Wysyłany e-mailem plik do akceptacji nie stanowi wzoru kolorystycznego, a służy jedynie do akceptacji merytorycznej projektu.

Przy druku sitodrukowym korzystamy z kolorów w skali Pantone Coated. Standardowo farby mieszamy w drukarni przez co mogą wystąpić lekkie różnice kolorystyczne ze wzornikiem. Jeżeli zależy Państwu na konkretnym kolorze możemy go zamówić, jest to jednak dodatkowy koszt. W celu uzgodnienia ceny prosimy o kontakt.

W druku sitodrukowym drukujemy jedynie 100% kolorami Pantone, nie drukujemy CMYKiem, a rastrem jedynie na specjalne życzenie i bez prawa do reklamacji.

Reklamacja nadruku nie zostanie uznana jeżeli wydruki pokrywają się z akceptowanym przez Klienta plikiem.

REKLAMACJA NAGRYWANIA

Mastery przyjmujemy w postaci obrazu płyty iso lub nrg. lub w skali 1:1 na płycie CD/DDVD. Inne formy dostarczenia materiału do nagrania wykluczają możliwość reklamacji.

Nie mamy możliwości sprawdzania płyt pod względem poprawności materiału. Kontrolujemy wybiórczo czy płyta jest nagrana i czy sie odtwarza.

Nie umożliwiamy sprawdzania płyt pod względem poprawności nadruku jak i nagrania w naszej siedzibie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za kompatybilność Państwa sprzętu z dostarczonymi przez nas nośnikami.

Uwaga, jeżeli płyty zostały nagrane samodzielnie przez Klienta, towar uważa się za zniszczony i nie podlega on reklamacji.

 § 6 Prawa autorskie

Bardzo prosimy przed złożeniem w naszej firmie zamówienia o upewnienie się, że wszystkie materiały przekazane w celu realizacji zamówienia posiadają prawa w zakresie umożliwiającym legalne wykonanie przez nas zlecenia. W szczególności prawa do utrwalania, zwielokrotniania, publicznego udostępniania oraz wprowadzania do obrotu dóbr niematerialnych wykorzystanych w realizacji zamówienia tj. projekty graficzne, nagrania audiowizualne, programy komputerowe. Przekazane do realizacji zamówienia materiały są pozbawione wad prawnych, a wykonanie przez nas zamówienia nie naruszy jakichkolwiek praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, osób trzecich.
Przekazane do realizacji zamówienia materiały nie zawierają treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz innych powszechnie uznawanych za nieetyczne tj. treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści pornograficzne. Materiały do realizacji zamówienia nie propagują przemocy, faszyzmu, komunizmu, nie zawierają treści wulgarnych, nie obrażają uczuć religijnych, ani nie naruszają dobrego imienia osób trzecich.

 § 7 Postanowienia końcowe

Przekazanie naszej firmie zamówienia, wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wszystkie sprawy sporne regulowane są na jego podstawie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.